عیار نقره چیست و چگونه تعیین میشود؟

عیار نقره
عیار فلزات
عیار شمش نقره

به درجه خلوص نقره عیار نقره گفته میشودو منظور از آن وجود مقدار ناخالصی در نقره است که باعث محکم تر شدن پیوندهای ملکولی در نقره میشود و این موضوع به حفظ شکل نهایی محصول و همچنین دوام بیشتر حجم کمک میکند. پس این موضوع را همیشه در نظر بگیرید که نقره به خاطر ماهیت نرم خود از دوام کمتری برخوردار است و وقتی به یک میزان مشخص ناخالصی به نقره میافزاییم در واقع با این کار به مقاومت فلز کمک میکنیم.

عیار ۹۲۵

عیار نقره

عیار فلز در اصل برای تعیین میزان خلوص فلزات گران بهایی مانند طلا و نقره به کار می‌رود.در واقع عددی که بر روی فلزات گرانبها حک شده است معرف عیار یا میزان خلوص آن محصول می باشد.توجه داشته باشید برای مثال در نقره ۹۲۵ ما ۹۲.۵ درصد نقره خالص داریم و ۷.۵ در صد از فلزات دیگر را داریم .اصولا عیار نقره بر روی محصول حک میگردد.
نکته مهم: داشتن کد یا انگ به معنای تایید یا رد اصالت یک فلز گرانبها نمی باشد. بلکه ممکن است یک جواهر دارای انگ و کد نباشد اما دارای اصالت ذاتی باشد. توصیه می شود طلا ، نقره ، سکه و جواهرات گران بها ، شناسنامه دار و از مراکز و فروشگاههای معتبر تهیه و خریداری شود.
به نقره با عیار ۹۲۵ نقره استرلینگ هم میگویند.

انواع عیار نقره

images 1

عیار نقره در کشورهای مختلف متفاوت است به طور مثال عیار رایج نقره در کشورفرانسه ۹۵۰ میباشد ، در انگلیس عیار رایج ۹۵۸ بوده در روسیه ۹۴۷ و ۸۷۵ در کشورهای اسکاندیناوی عیار رایج ۸۳۰ و در آلمان عیارهای ۸۰۰ تا۸۳۵ رایج میباشند.